Selecteer een pagina

Spider Monkey Consultancy is een adviesbureau voor milieu en duurzame ontwikkeling dat doelgerichte oplossingen levert voor bedrijven, gebouwen, infrastructuur en omgeving. We verbeteren de omgevingskwaliteit, lucht en geluid door onze inbreng in kleine én grote projecten. Dát doen wij met plezier! Behendig, net zoals het diertje dat wij hebben gekozen als naamgever van ons bureau.

 

Behendig. Overzicht. Klein én Groot. Plezier.

Wat wij doen

Ruimtelijke Ontwikkeling

Bedrijven en milieu

Weg- en railverkeer

Gebouwen

Overheid

Industrie

Over ons

Paul Donners, adviseur/eigenaar

Als milieuadviseur zorg ik voor een professionele, hoge kwaliteit van dienstverlening en heb ik oog voor creativiteit en innovatie, zowel in inhoud als proces. Elke adviesvraag wens ik specifiek te benaderen. Mijn blikveld is breder dan milieu alleen; de integrale kwaliteit van een plan staat bij mij voorop.

Welke omgevingsfactoren een rol spelen in de integrale omgevingskwaliteit van een gebied, hangt af van gebiedskenmerken,  zoals de onderlaag, aanwezige netwerken/infrastructuur en functie (bestaand/beoogd). Afhankelijk van de situatie, het perspectief van een goede ruimtelijke ordening, varieert de rol van milieukwaliteit tussen heel belangrijk en weinig relevant.

Let u op efficiëntie, kostenreductie op langere termijn of betere exploitatiemogelijkheden? Kan dit het draagvlak bij partijen verbeteren en zo de realisatie van het plan ten goede komen? Een kwaliteitsdoelstelling formuleren en vervolgens nastreven is dan mogelijk een goed idee, als het ú ten goede komt.

Spider Monkey Consultancy
Victoriastraat 23
6162 EA  Geleen

KVK 63248697