Selecteer een pagina

Mechelen, Hilleshagerweg:

De geluidbelasting door de bedrijfsactiviteit van een loon- en transportbedrijf dient te voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De verkeersbewegingen van het materieel is hiervoor geïnventariseerd. Met deze gegevens als input wordt met een rekenmodel de geluidbelasting bepaald ter plaatse van de maatgevende burgerwoning.