Selecteer een pagina
Paul Donners, adviseur/eigenaar

Als milieuadviseur zorg ik voor een professionele, hoge kwaliteit van dienstverlening en heb ik oog voor creativiteit en innovatie, zowel in inhoud als proces. Elke adviesvraag wens ik specifiek te benaderen. Mijn blikveld is breder dan milieu alleen; de integrale kwaliteit van een plan staat bij mij voorop.

Welke omgevingsfactoren een rol spelen in de integrale omgevingskwaliteit van een gebied, hangt af van gebiedskenmerken,  zoals de onderlaag, aanwezige netwerken/infrastructuur en functie (bestaand/beoogd). Afhankelijk van de situatie, het perspectief van een goede ruimtelijke ordening, varieert de rol van milieukwaliteit tussen heel belangrijk en weinig relevant.

Let u op efficiëntie, kostenreductie op langere termijn of betere exploitatiemogelijkheden? Kan dit het draagvlak bij partijen verbeteren en zo de realisatie van het plan ten goede komen? Een kwaliteitsdoelstelling formuleren en vervolgens nastreven is dan mogelijk een goed idee, als het ú ten goede komt.

Beknopt CV
2013-heden  Eigen adviespraktijk

2003-2012    DGMR. Grote verscheidenheid aan projecten, o.a.: Actieplan Geluid Amsterdam, Tweede Coentunnel, Circulaire Bouwlawaai, Geluidbeleid gemeenten en provincie Limburg, A2 Maastricht.

2002-2003    Witteveen en Bos

2002-2003    theoretisch deel Masteropleiding Environmental Science, Saxion Hogeschool IJseland Deventer / Greenwich University

2001-2002    Post-HBO Human Resource Management, Fontys Hogeschool Eindhoven

1988-2002    Milieudienst Zuidoost-Utrecht (40%)

1987-2002    Cherew / eigen adviespraktijk (60%)

1980-1987    Studie Bouwkunde, Fysische aspecten van de gebouwde omgeving (FAGO), TU Eindhoven

1975-1980    Atheneum (bèta)

1961               Geboren te Geleen