Selecteer een pagina

Heerlen, Pancratiusstraat:

Op deze binnenstedelijke locatie wordt met de projectie van 38 appartementen voor jongerenhuisvesting de functiemenging geïntensiveerd. Dit vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke compositie: de kans op geluidhinder neemt immers toe. Meerdere geluidaspecten met verschillende diepgang zijn hiervoor onderzocht.