Selecteer een pagina

Maastricht, Stuwweg en Bosscherweg

De ligplaatsen van woonboten aan de Stuwweg en Bosscherweg liggen in het plangebied van het nieuw op te stellen bestemmingsplan Grensmaas. Eerder golden deze ligplaatsen niet als geluidgevoelig, maar door het wijzigingsbesluit woonschepen, is op 1 juli 2015 de wijziging van het Besluit  geluidhinder en  het  Activiteitenbesluit  in  werking  getreden,  waardoor  ligplaatsen als geluidsgevoelig terrein dienen te worden beschouwd. Dit verklaart waarom niet eerder in het “ruimtelijk spoor” de geluidbelasting in het kader van de Wet geluidhinder is beschouwd. Door  Spider  Monkey  Consultancy  is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege het gezoneerde industrieterrein Machinefabriek Bosscherveld op deze ligplaatsen.