Selecteer een pagina

Heerlen, Dreesch, hoeve Op den Dries:

Dit monumentale pand, een hoeve, is onderdeel van het landgoed/kasteel Terworm. Het gebouw wordt herbestemd waarvoor een bestemmingsplanprocedure wordt gevoerd. De locatie ligt in de geluidzone van de autosnelweg, Rijksweg A76 en hierom dient de  geluidbelasting wegverkeerslawaai te worden onderzocht vanwege de Wet geluidhinder. Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, wordt ook de geluidwering van de gevel onderzocht vanwege het Bouwbesluit.