Selecteer een pagina

Maastricht, Burgemeester Bauduinstraat

Met de aanleg van de Groene Loper ontstond de unieke kans om de locatie aan te sluiten op de rest van de stad in plaats naar binnen gericht te blijven op de eigen wijk. De bestaande woonblokken tussen Schepen Roosenstraat en Schepen Pichotstraat worden gesloopt en hiervoor komen 70 appartementen en 12 grondgebonden woningen in de plaats. Aan de langgerekte westzijde van het plangebied, kijken de woningen uit op de eerdergenoemde, prachtige Groene Loper.  Voor de bestemmingsplanprocedure is een uitgebreid akoestisch onderzoek noodzakelijk vanwege de Wet geluidhinder.