Selecteer een pagina

Valkenburg aan de Geul, Krommesteeg ongenummerd:

Op grond met een bestemming “Sport”, een voormalig voetbalveld, wordt een nieuw tennispark aangelegd. Deze sportactiviteit valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met een rekenmodel is de geluidbelasting bepaald vanwege de sportactiviteit (tennissen) en de verkeersaantrekkende werking (het komen en gaan van sporters). Dit is getoetst aan de geluidvoorschriften die gelden ter plaatse van de maatgevende burgerwoningen.