Selecteer een pagina

Sittard, Industrieterrein Noord (Nusterweg/Dr. A.F. Philipsstraat)

Op het voormalige fabrieksterrein van Philips is inmiddels Boels Rental gevestigd. De  bedrijfsactiviteit betreft het leveren en ophalen, opslaan, schoonmaken, van units voor tijdelijke bedrijfshuisvesting en voor gebruik bij evenementen. In de bedrijfsvoering is sprake van een hoogseizoen, van de maand mei tot en met augustus/september en een laagseizoen in de overige maanden. De activiteit in het hoogseizoen dient te worden beschouwd als de representatieve bedrijfssituatie. De beoordeling van geluid valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 2.17. Spider Monkey Consultancy heeft hiervoor het akoestisch onderzoek uitgevoerd.