Selecteer een pagina

Maastricht, Kimbria Racket Club, Mergelweg 120

Het plan omvat de aanleg van 2 padelbanen die in de plaats komen van 2 bestaande tennisbanen. De gemeente acht de wijziging niet rechtstreeks toegestaan onder het geldende bestemmingsplan, maar  wil meewerken aan het initiatief door middel van een ontheffing (kruimelgevallenregeling). Hierbij dient zij af te wegen of er nadelige gevolgen te verwachten zijn.

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is het afwegingskader van Bedrijven en milieuzonering gehanteerd om de geluidsituatie van het inrichtingsplan te  vergelijken met de bestaande situatie.  Voor de beoordeling onder het Activiteitenbesluit milieubeheer is de geluidsituatie nagegaan van de gewijzigde situatie; volgens vaste jurisprudentie dient voor tennisgeluid de straffactor van 5 dB(A) voor impulsgeluid worden toegepast. Spider Monkey Consultancy heeft hiervoor de akoestische onderzoeken uitgevoerd.