Selecteer een pagina

Gebouwen

Gaat u nieuwe woningen bouwen of bestaande woningen renoveren? Let dan op een goede geluidisolatie tussen de woningen. Voor nieuwbouw moet u voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit; afhankelijk van de situatie is het in andere gevallen noodzakelijk of raadzaam om hier aandacht aan te geven. Ook aan bepaalde ruimten in onder meer schoolgebouwen en kantoren kunnen kwaliteitseisen worden gesteld aan de geluidisolatie. Spider Monkey Consultancy kan u hierover adviseren en kan controlemetingen uitvoeren.

 

Regelgeving en normen (niet limitatieve opsomming)
Bouwbesluit. NEN 5077:2006+C3:2012 (Nederlandse norm).

Gaat u nieuwe woningen bouwen in de geluidzone van een weg of van het spoor? Dan moet u erop letten dat het geluidniveau binnen de woning voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Afhankelijk van de geluidbelasting op uw woning moet er worden gelet op een goede geluidwering van gevel en/of dak. Dan zal er mogelijk extra dik dubbelglas en geluidgedempte ventilatievoorzieningen moeten worden geplaatst. Voor het dak kan een dik geluidisolatiepakket of een speciaal dakpaneel nodig zijn. Bij bestaande woningen kan dit, bij renovatie of bij geluidsanering, ook nodig zijn.

 

Regelgeving en normen (niet limitatieve opsomming)
Bouwbesluit. NEN 5077:2006+C3:2012 (Nederlandse norm).

In appartementengebouwen, bij nieuwbouw, stelt het Bouwbesluit eisen aan de galm in gezamenlijke verkeersruimten en aan het geluidniveau van bijvoorbeeld een liftinstallatie. Dit is nodig voor een gezonde leefomgeving. Spider Monkey kan deze onderzoeken voor u uitvoeren.

 

Regelgeving en normen (niet limitatieve opsomming)
Bouwbesluit. NEN-EN 12354-6 (Europese norm).